SZKOLENIE OTWARTE:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (wcześniej ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI)- szkolenie dwudniowe.

TERMIN: 14 i 15 marca 2019 r. KATOWICE

SZKOLENIE W TYM TERMINIE ODBYŁO SIĘ.

Centrum Szkoleniowe Europrofes 40-095 Katowice, ul. Stawowa 10 – zobacz gdzie jest sala szkoleniowa!

CENA: 1349 zł/netto – dwa dni.

DO POBRANIA: PLAN SZKOLENIA i UMOWA ZGŁOSZENIE

Czas trwania 2x7h zegarowych: od 9:00 do 16:00.

Na szkoleniu omawiane są w formie ćwiczeń również rozporządzenia dotyczące pracy IOD wynikające z:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY- ogólne rozporządzenie o ochronie danych wchodzące do stosowania 25 maja 2018 r.

Adresaci szkolenia: Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych (np. właściciele firm przetwarzających dane osobowe pracowników), Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (wyznaczeni oraz przyszli ABI), przyszli Inspektorzy Ochrony Danych, „Kierownicy/Dyrektorzy/Managerowie” działów Human Resources, Przedsiębiorcy.


PROWADZĄCY:


mg_orleccy

MICHAŁ GEILKE- Inspektor Ochrony Danych (pierwszy raz wyznaczony na ABI w 2003 roku w sklepie internetowym).

W latach 2006 do 2009 wdrażał Politykę Bezpieczeństw Informacji w ponad 50 sądach w całym kraju. Podczas prac szkolił między innymi sędziów z bezpieczeństwa informacji. W latach 2009 do 2010 kierownik projektu SEKAP „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim” w kontekście bezpieczeństwa danych osobowych.

Aktualnie IOD grupy spółek korporacji międzynarodowej, IOD/Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych spółek produkcyjnych o przeznaczeniu wojskowym. Doświadczony trener i wykładowca na licznych seminariach ( w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, między innymi dla Wojska Polskiego.

Współtwórca i wykładowca na studiach podyplomowych dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych organizowanych na Uniwersytecie Opolskim.

Współautor publikacji:

  • ”Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem informatycznym” – wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. 2011 ISBN 978-83-62723-16-4,
  • ”Tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2014″” – wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. 2015 ISBN 978-83-64512-62-9.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytor Norm: ISO 27001 i ISO 9001/AQAP.

Od 2015 roku Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach w dziedzinach:

  • „Informatyka” : w zakresie bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych oraz ochrona danych w systemach teleinformatycznych;
  • „Wideopiractwo” : w zakresie przerabianie fotografii cyfrowej, manipulacja metadanymi fotografii cyfrowej, naruszenie praw do wizerunku oraz bezpieczeństwo multimediów;

I/LUB:

Tomasz CyganTOMASZ CYGAN- Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2005 roku z oceną bardzo dobrą. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację sądową, którą ukończył w roku 2008.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (aktualnie: ABI spółek korporacji międzynarodowej, Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych spółki produkcyjnej o przeznaczeniu wojskowym).

Od 2007 roku przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych, własności intelektualnej, prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Od 2010 roku prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji książkowych, w tym między innymi „Podręcznika Administratora Bezpieczeństwa Informacji”, współautorem „Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym” oraz „Tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2014”.

Współautor bloga „Ochrona Danych Osobowych Blog informacyjno – edukacyjny” – www.odo.com.pl.

Uczestnik licznych konferencji związanych z ochroną danych osobowych.

Audytor wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2014-12.


ZOBACZ WYWIAD Z NASZYMI TRENERAMI:


szkolenie_1

Uczestnicy otrzymają miedzy innymi: materiały główne, materiały pomocnicze, imienny Certyfikat oraz w wersji elektronicznej przykłady dokumentów: przykładowa Polityka Bezpieczeństwa, upoważnienie do przetwarzania danych, wykaz zbiorów danych, zapisy umów powierzenia i poufności, oraz inne dokumenty zgodne ze szczegółowym planem szkolenia.

CEL SZKOLENIA- zdobycie praktycznych umiejętności z obszaru:

– Przygotowanie do pełnienia roli/ugruntowanie wiedzy Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
– Weryfikacji obowiązków spoczywających na ADO oraz ich nadzór.
– Zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami problemów wynikających z przepisów np.powierzenie danych osobowych, przetwarzanie CV, udostępnianie danych, prowadzenie dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa.
– Bezpieczeństwo danych np. weryfikacja zabezpieczeń, kontrola dostępu do danych osobowych.

Możliwe zwolnienie z VAT. Szkolenie obejmuje „Test Wiedzy” oraz ankiety oceny szkolenia (dobrowolne).

PLAN SZKOLENIA i UMOWA ZGŁOSZENIE

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt:

Iwona Orlecka
Opiekun klienta

GSM 508 144 794
Tel. 32 255 55 99

e-mail: iwona@orleccy.pl