Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na wieloetapowe dostosowanie danej instytucji do wymogów wynikających z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej „przepisy o ochronie sygnalistów”).

Podmiot prywatny, który zatrudnia więcej niż 250 pracowników (w tym także pracowników tymczasowych oraz osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz podmiot publiczny musi spełniać wymagania wynikające z przepisów o ochronie sygnalistów od dnia 17 grudnia 2021 r.

ZOBACZ NASZE CERTYFIKATY AWBO!

Dla podmiotów prywatnych zatrudniających powyżej 50 pracowników termin na wdrożenie wymagań wynikających z przepisów o ochronie sygnalistów upływnie w dniu 17 grudnia 2023 roku.

Przepisy o ochronie sygnalistów nakładają szereg nowych obowiązków, w szczególności:

  • przygotowanie wewnętrznych procedur dotyczących zgłaszania naruszeń prawa;
  • przygotowanie procedur działań następnych podejmowanych w wyniku  dokonanych zgłoszeń;
  • stworzenie i zarządzanie kanałami poufnego dokonywania zgłoszeń;
  • wdrożenie środków ochrony sygnalistów;
  • szkolenie oraz akcje edukacyjne dla pracowników;
  • mierzenie  i ocenę skuteczności stosowanych procedur.

Nasze wsparcie pozwoli Państwu spełnić powyższe wymogi oraz inne wymagane przez przepisy o ochronie sygnalistów. Rozwiązania jakie wypracujemy razem z Państwem dostosowane będą do Państwa organizacji i wskazanych przez Państwa potrzeb.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z:

Tomasz Cygan
+48 694 429 337   
t.cygan@orleccy.pl