Firma Orleccy – bezpieczeństwo i edukacja powstała w 2010 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie instytucji publicznych jak i przedsiębiorstw na usługi związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych. W naszych pracach główny nacisk kładziemy na informacje prawnie chronione ( np. dane osobowe ) oraz dzięki szkoleniom na jeden z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa- świadomość ludzką.


Zobacz co mówią o Nas nasi Klienci…


NASZYMI AUDYTORAMI WIODĄCYMI A ZARAZEM GŁÓWNYMI TRENERAMI SĄ:


MICHAŁ GEILKE- Inspektor Ochrony Danych (pierwszy raz wyznaczony na ABI w 2003 roku w sklepie internetowym). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów MBA Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz absolwent kierunku informatyka i kierunku o specjalizacji Karno-Prawnej (Kryminologia). Ukończył również z wynikiem pozytywnym Harvard Business School (Data Privacy and Technology).

W latach 2006 do 2009 wdrażał Politykę Bezpieczeństw Informacji w ponad 50 sądach w całym kraju. Podczas prac szkolił między innymi sędziów z bezpieczeństwa informacji. W latach 2009 do 2010 kierownik projektu SEKAP „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim” w kontekście bezpieczeństwa danych osobowych.

Aktualnie IOD grupy spółek korporacji międzynarodowej, IOD/Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych spółek produkcyjnych o przeznaczeniu wojskowym. Doświadczony trener i wykładowca na licznych seminariach ( w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, między innymi dla Wojska Polskiego.

Współautor publikacji:

  • ”Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem informatycznym” – wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. 2011 ISBN 978-83-62723-16-4,
  • ”Tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2014″” – wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. 2015 ISBN 978-83-64512-62-9.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytor Wiodący Norm ISO 27001 i Audytor Normy ISO 9001/AQAP.

W latach 2015-2019 biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach w dziedzinach:

  • „Informatyka” : w zakresie bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych oraz ochrona danych w systemach teleinformatycznych;
  • „Wideopiractwo” : w zakresie przerabianie fotografii cyfrowej, manipulacja metadanymi fotografii cyfrowej, naruszenie praw do wizerunku oraz bezpieczeństwo multimediów;

 Właściciel firmy Orleccy- bezpieczeństwo i edukacja.


TOMASZ CYGAN-  Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2005 roku z oceną bardzo dobrą. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację sądową, którą ukończył w roku 2008.

Inspektor Ochrony Danych (aktualnie: IOD spółek korporacji międzynarodowej, Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych spółki produkcyjnej o przeznaczeniu wojskowym).

Od 2007 roku przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych, własności intelektualnej, prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Od 2010 roku prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji książkowych, w tym  między innymi „Podręcznika Administratora Bezpieczeństwa Informacji”, współautorem „Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym” oraz „Tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2014”.

Uczestnik licznych konferencji związanych z ochroną danych osobowych.

Audytor wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2014-12.


dsc_8764GRZEGORZ KRAWIEC– Inspektor Ochrony Danych (aktualnie: IOD w spółce produkcyjnej).

Menadżer spółek prawa handlowego, który dzięki doświadczeniu zawodowemu w obszarze zarządzania uzyskał kompetencję w prowadzeniu wielopłaszczyznowych aspektów ich funkcjonowania. W szczególności w zakresie bezpieczeństwa informacji przedsiębiorstw (identyfikacja Tajemnicy Przedsiębiorstwa), spełnienia wymagania dotyczących ochrony danych osobowych, przeprowadzania audytów oraz wdrażania metod i narzędzi doskonalenia systemów zarządzania.

Jako analityk opracowywał analizy przed prywatyzacyjne sytuacji prawnej majątku spółek, zaś będąc pracownikiem kancelarii notarialnej uczestniczył w sporządzaniu szeregu skomplikowanych umów zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i gospodarczego.

Pełnomocnik systemów zintegrowanych oraz Audytor norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,BS OHSAS 18001:2007/PN-N-18001:2004.

.

.

.

.


IZABELA HEKSEL– Inspektor Ochrony Danych, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Egzekucji Administracyjnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracownik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zespołami, bezpośrednią obsługą klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz radców prawnych. Posiada ukończony kurs w zakresie Postępowania Administracyjnego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

Od 2013 roku wykładowca z zakresu Postępowania Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, oraz  w roku Akademickim 2021/2022 z zakresu Ochrony Danych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Pracownik w pełni zaangażowany w prowadzone sprawy i kierujących się interesem Klienta we wszystkich jego aspektach, gwarantujący maksymalną ochronę interesów.

.
.
.

.

.

.

.