Inspektor Ochrony Danych jest bardzo ważną funkcją w każdej Instytucji. Jego dobra praca jest mierzona incydentami i konsekwencjami, które nie wystąpią dzięki jego działaniom.

Inspektor Ochrony Danych w dużym stopniu wspiera instytucje pod kątem inwentaryzacji aktywów, wykorzystaniu zasobów instytucji czy spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Nasi pracownicy natomiast spełniają wymagania co do osób pełniących funkcję IOD, a są to między innymi wymagania:

– posiadania pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

– posiadania odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych.

Poznaj Nas. 

Nasza oferta obejmuje oddelegowanie w roli Inspektora Ochrony Danych osoby której osiągnięcia i doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych były zdobywane w kilkunastu zróżnicowanych instytucjach.

Zakres outsourcingu Inspektora Ochrony Danych zawsze jest ustalany Indywidualnie i może obejmować:

– Prowadzenie audytów bezpieczeństwa danych osobowych.

– Bieżący nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych zgodnym z przepisami prawa.

– Sprawowanie nadzoru nad upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych.

– Stworzenie i aktualizację wykazu zbiorów danych osobowych.

– Nadzór nad odpowiednią dokumentacją (Polityka Bezpieczeństwa).

 

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły prosimy o kontakt z:

Michał Geilke
Ekspert ds. bezpieczeństwa
GSM: +48 783 384 378
e-mail: m.geilke@orleccy.pl


 

Warto Wiedzieć:

  • Pan Michał Geilke, Pan Tomasz Cygan, Pani Izabela Heksel oraz Pan Grzegorz Krawiec spełniają wszystkie wymagania dotyczące Inspektora Ochrony Danych Osobowych opisane w Artykule 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego- ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
    Zobacz rozporządzenie…