SZKOLENIE OTWARTE:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – szkolenie dwudniowe.

TERMIN: 24-25 września 2018 r. KATOWICE

Centrum Szkoleniowe Europrofes 40-095 Katowice, ul. Stawowa 6 – zobacz gdzie jest sala szkoleniowa!

WOLNE MIEJSCA: 13.

Do pobrania: PLAN SZKOLENIA i UMOWA ZGŁOSZENIE. SPRAWDŹ JAKIE DANE OSOBOWE I W JAKIM CELU ZBIERAMY!

CENA: 1349 zł/netto – dwa dni.

Czas trwania 2x7h zegarowych: od 9:00 do 16:00.

Na szkoleniu omawiane są w formie ćwiczeń praktyczne aspekty dotyczące pracy IOD wynikające z:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY- ogólne rozporządzenie o ochronie danych wchodzące do stosowania 25 maja 2018 r.,

Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Adresaci szkolenia: Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych (np. właściciele firm przetwarzających dane osobowe pracowników), Inspektorzy Ochrony Danych (wyznaczeni oraz przyszli IOD), „Kierownicy/Dyrektorzy/Managerowie” działów Human Resources, Przedsiębiorcy.

 


PROWADZĄCY:


mg_orleccyMICHAŁ GEILKE- Inspektor Ochrony Danych (aktualnie: IOD grupy spółek korporacji międzynarodowej, IOD/Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych spółek produkcyjnych o przeznaczeniu wojskowym). Doświadczony trener i wykładowca na licznych seminariach ( w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, między innymi dla Wojska Polskiego.

Współautor publikacji:
”Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem informatycznym” ”- wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. 2011 ISBN 978-83-62723-16-4,
„”Tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2014″” ”- wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. 2015 ISBN 978-83-64512-62-9.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytor Norm: ISO 27001 i ISO 9001/AQAP.

Biegły sądowy w dziedzinach:

„Informatyka” : w zakresie bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych oraz ochrona danych w systemach teleinformatycznych”
„Wideopiractwo” : w zakresie przerabianie fotografii cyfrowej, manipulacja metadanymi fotografii cyfrowej, naruszenie praw do wizerunku oraz bezpieczeństwo multimediów.


I/LUB:

Tomasz CyganTOMASZ CYGAN- Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2005 roku z oceną bardzo dobrą. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację sądową, którą ukończył w roku 2008.

Inspektor Ochrony Danych (aktualnie: IOD spółek korporacji międzynarodowej, Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych spółki produkcyjnej o przeznaczeniu wojskowym).

Od 2007 roku przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych, własności intelektualnej, prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Od 2010 roku prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji książkowych, w tym między innymi „Podręcznika Administratora Bezpieczeństwa Informacji”, współautorem „Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym” oraz „Tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2014”.

Współautor bloga „Ochrona Danych Osobowych Blog informacyjno – edukacyjny” – www.odo.com.pl.

Uczestnik licznych konferencji związanych z ochroną danych osobowych.

Audytor wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2014-12.


ZOBACZ WYWIAD Z NASZYMI TRENERAMI:


szkolenie_1

Uczestnicy otrzymają miedzy innymi: materiały główne, materiały pomocnicze, imienne zaświadczenie oraz w wersji elektronicznej przykłady dokumentów: przykładowa Polityka Bezpieczeństwa, upoważnienie do przetwarzania danych, wykaz zbiorów danych, zapisy umów powierzenia i poufności, oraz inne dokumenty zgodne ze szczegółowym planem szkolenia.

CEL SZKOLENIA- zdobycie praktycznych umiejętności z obszaru:

– Przygotowanie do pełnienia roli/ugruntowanie wiedzy IOD
– Weryfikacji obowiązków spoczywających na ADO oraz ich nadzór.
– Zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami problemów wynikających z przepisów np.powierzenie danych osobowych, przetwarzanie CV, udostępnianie danych, prowadzenie dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa.
– Bezpieczeństwo danych np. weryfikacja zabezpieczeń, kontrola dostępu do danych osobowych.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

PLAN SZKOLENIA i UMOWA ZGŁOSZENIE.

Możliwe zwolnienie z VAT. Szkolenie obejmuje „Test Wiedzy” oraz ankiety oceny szkolenia (dobrowolne).

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt:

Iwona Orlecka
Opiekun klienta
508 144 794

e-mail: biuro@orleccy.pl