Szanowni Państwo,

Dane podane w trakcie zgłoszenia na szkolenie są podawane przez Państwa  dobrowolnie, jednak są one niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu, a ich nie podanie będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa. Firma Orleccy- bezpieczeństwo i edukacja Michał Geilke z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 22/3 (tel. 32 255 55 99, e-mail: biuro@orleccy.pl) przetwarza dane ze zgłoszenia na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 punkt b RODO* jako dane niezbędne do zawarcia umowy.

Państwa dane są również przetwarzane na potrzeby prawnie uzasadnionych celów firmy, tj. wysyłki  materiałów szkoleniowych lub innej korespondencji niezbędnej do obsługi poszkoleniowej.  Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO* (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora Danych).

Państwa dane podane z umowy zgłoszenia (imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce pracy/prowadzenia działalności gospodarczej) są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom firmy Orleccy, współpracującej kancelarii adwokackiej oraz właścicielowi firmy. Państwa dane będą przetwarzane do momentu rozpoczęcia usługi oraz do 10 lat po jej zakończeniu.

Mają Państwo prawo do żądania od firmy Orleccy dostępu do swoich danych osobowych  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii.

Zawsze w razie wątpliwości, mogą się Państwo zwrócić do naszego Inspektora Ochrony Danych:

Pan Tomasz Cygan
E-mail: t.cygan@orleccy.pl

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Urzędu Ochrony Danych.

*- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).