SZKOLENIE OTWARTE:

SZACOWANIE RYZYKA ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (szkolenie dwudniowe):
– szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w świetle przepisów o ochronie informacji niejawny,
– szacowanie ryzyka w świetle przepisów o ochronie danych osobowych.

KATOWICE 09-10.10.2017 r.


Centrum Szkoleniowe Europrofes 40-095 Katowice, ul. Stawowa 10 – zobacz gdzie jest sala szkoleniowa!

Pozostałe wolne miejsca: 13.
Do pobrania: PLAN SZKOLENIA i UMOWA ZGŁOSZENIE.

CENA: 1799 zł netto/osoba.
CENA Z 1 NOCLEGIEM
: 2199 netto/osoba.
CENA Z 2 NOCLEGAMI: 2499 netto/osoba.

Czas trwania 2x7h zegarowych: od 9:00 do 16:00.


Cel: Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z problematyką zarządzania ryzykiem oraz przygotowanie ich do wdrożenia w organizacjach tego procesu.

Celami szczegółowymi są:

  • omówienie kwestii konieczności i sposobów szacowania ryzyka tak, aby wypełnić wymagania nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO);
  • omówienie różnych sposobów i metod szacowania ryzyka.

Zakres szkolenia: Zakres szkolenia obejmuje przedstawienie samej problematyki zarządzania ryzykiem, tj. przedstawienie podstawowych pojęć, zakresu czynności niezbędnych do oszacowania ryzyka oraz sposobów postępowania z ryzykiem. Ponadto omówione zostaną wymagania stawiane przez przepisy prawa i normy w zakresie szacowania ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto przedstawione zostaną niektóre metody szacowania ryzyka oraz wymagania i sposoby dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji oraz dla kadry kierowniczej nadzorującej działy bezpieczeństwa oraz IT. Są to w szczególności administratorzy oraz inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorzy bezpieczeństwa informacji oraz osoby odpowiedzialne i związane z ochroną danych osobowych a także kierownicy pionów ochrony (pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych ) oraz działów łączności i informatyki.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami. Celem ćwiczeń będzie utrwalenie wiedzy i przedstawienie przykładów praktycznego zastosowania szkolenia. Uczestnik otrzyma wydrukowane materiały szkoleniowe oraz przykładowe dokumenty.


szkolenie_1PROWADZĄCY: Grzegorz Rawski

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Cybernetyki, specjalności Kryptologia. Problematyką ochrony informacji zajmuje się od kilkunastu lat. Przez wiele lat był administratorem niejawnych systemów teleinformatycznych, następnie inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego mającym pod nadzorem dziesiątki stanowisk niejawnych zorganizowanych w kilkanaście niejawnych systemów,  w tym rozległe sieci TI oraz systemy utajnionej łączności. Zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych oraz pełnił funkcję Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w dużej organizacji, nadzorując pracę zespołu inspektorów BTI oraz specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych.
Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych (m.in. Uniwersytet Warszawski, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych, Wyższa Szkoła Zarządzania  i Bankowości), przeprowadza w imieniu podmiotów publicznych oraz prywatnych przedsiębiorstw proces akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego i postępowania  o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wszystkich stopni. Jest trenerem szkoleń i warsztatów specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa informacji, szacowania ryzyka oraz ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 oraz systemu zarządzania usługami IT wg normy ISO/IEC 20000. Posiada potwierdzone certyfikatami kwalifikacje w zakresie szacowania ryzykiem metodyką MoR® oraz wg normy PN-ISO 31000:2012 i PN-ISO/IEC 27005:2014-01.

Wieloletnia praca związana z ochroną informacji zapewniła prowadzącemu nabycie praktycznego doświadczenia, zaznajomienie się z występującymi problemami oraz realnym do nich podejściem. Nie jest tylko zawodowym szkoleniowcem lecz praktykiem zajmującym się również szkoleniami.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
– PLAN SZKOLENIA
– UMOWA ZGŁOSZENIE.

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt:

Iwona Orlecka
Opiekun Klienta
GSM: +48 508 144 794
e-mail: biuro@orleccy.pl