Witamy na naszej stronie Internetowej.

Korzystanie z naszej strony jest możliwe bez podawania danych osobowych, dlatego my sami nie pobieramy żadnych danych, o ile sami Państwo nam ich nie podadzą. W tym przypadku Państwa dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach związanych z opracowaniem zapytania, wysłanego do nas i usunięte natychmiast, gdy tylko Państwo sobie tego zażyczą (np. zgłoszenie na szkolenie- informacje o zbieranych danych osobowych), lub gdy gromadzenie tych danych nie będzie już konieczne. Konsekwencją anonimowego korzystania z naszej strony może być ograniczenie jej funkcjonalności.

Jeżeli po Państwa stronie nie zostaną wykonane czynności związane z anonimowym przeglądaniem stron WWW zbieramy tylko i wyłącznie te dane, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer, jak np.: adres IP, data i godzina zapytania, różnica czasowa do czasu uniwersalnego (GMT), treść wywołanej strony,  status dostępu, czyli kod HTTP, ilość każdorazowo przenoszonych/przesyłanych danych, adres strony internetowej, z której pochodzi zapytanie, nazwa wyszukiwarki internetowej, jej  system operacyjny i jego powierzchnia/interfejs, język i wersja oprogramowania wyszukiwarki internetowej. Podstawą prawną przetwarzania jest tutaj art. 6 akapit 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnione interesy naszej firmy.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.

Dostęp do powyżej wskazanych danych będą miały jedynie osoby upoważnione przez właściciela firmy do ich przetwarzania lub podmioty współpracujące na podstawie umowy.

Firma Orleccy- bezpieczeństwo i edukacja informuje, że mają Państwo prawo żądania dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii.

Zawsze w razie wątpliwości, mogą się Państwo zwrócić do naszego Inspektora Ochrony Danych:

Pan Tomasz Cygan
E-mail: t.cygan@orleccy.pl

Informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- (w Polsce-Prezesa Urzędu Ochrony Danych).

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do zakładki RODO.

Pliki cookies.

W czasie pobytu Państwa na naszej stronie używamy  plików cookies, które pozwalają nam na optymalne projektowanie strony i możliwie dokładne dopasowanie oferty informacyjnej do preferencji  użytkowników. Cookies są małymi plikami zapisywanymi na urządzeniu końcowym i nie zawierają one żądnych danych osobowych. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies automatycznie, daje jednak możliwość odłączenia zapisywania plików cookies  lub też  ustawienie ostrzeżenia  pojawiającego się przed ich zapisem. Jeśli nie życzą sobie Państwo zapisywania plików cookies, istnieje możliwość wyłączenia ich zapisywania na urządzeniu końcowym w przeglądarce, co następuje po wybraniu opcji *nie akceptować cookies* w menu ustawień przeglądarki.

Proces rekrutacji

Prosimy o niewysłanie dokumentów rekrutacyjnych do naszej firmy jeżeli nie są one wysłane na bieżącą i aktualną ofertę, która umieszczana jest na stronie głównej www.orleccy.pl.