Szkolenia

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Nasza firma prowadzi szkolenia z zakresu “Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Szkolenia organizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. Projekt „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowe szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych!

Nasza firma wprowadza nowe szkolenia (również dofinansowane) z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Szkolenia będą prowadzone w następujący tematach:

  • Szkolenie dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratorów niejawnych systemów TI.
  • Szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w świetle przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Zapraszamy!

 

Orleccy z Certyfikatem SUS 2.0!

Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Jest rozwinięciem standardu SUS znanego na polskim rynku edukacyjnym od 2011 roku, który został zastosowany w ponad 200 firmach.

Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

Spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które są zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (dawniej Rejestr Usług Rozwojowych – RUR) i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.

Więcej na stronie standardu: www.sus.pifs.org.pl.