Szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych np. pracowników, pacjentów bądź studentów bardzo często zależy od osób, które te dane przetwarzają.

Jedną z lepszych form dbania o świadomość osób przetwarzających dane osobowe są szkolenia z tego tematu.

Nasze szkolenia są prowadzone w formie praktycznych zajęć poprzedzonych wykładami teoretycznymi, co jest sprawdzoną, najlepszą metodą przekazywania wiedzy.

pendriveCo zyskamy dzięki szkoleniom z zagadnienia ochrony danych osobowych?

Między innymi:
1. Wiedzę na temat zawartości i praktycznego wykorzystania:
– Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
– Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
– Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych,
– Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji.
2. Większy poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
3. Umiejętności praktyczne zabezpieczenia danych osobowych.
4. Większą świadomość osób, które przetwarzają dane osobowe.
5. Wiedzę na temat przepisów prawa polskiego związanego z ochroną danych innych niż ustawa o ochronie danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły lub potrzebują państwo trenera z tematu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z:

Michał Geilke
Ekspert ds. bezpieczeństwa
GSM: +48 783 384 378
e-mail: m.geilke@orleccy.pl