klaw„Bezpieczeństwo zależy od Ludzi” – szkolenie dedykowane dla pracowników przetwarzających dane osobowe w każdej formie.

Bezpieczeństwo danych należących do konkretnego podmiotu niejednokrotnie zależy od wiedzy i świadomości pracownika, który je przetwarza. Większość wycieków, które są spowodowane zwykłym błędem ludzkim można by było uniknąć, gdyby pracownik był bardziej świadom wagi informacji jakie przetwarza.

Najlepszym sposobem aby uniknąć tego typu sytuacji jest zadbanie o świadomość pracowników poprzez odpowiednie szkolenia.

Nasza firma pragnie Państwu przedstawić takie właśnie szkolenie dedykowane dla pracowników przetwarzających Państwa aktywa informacyjne.

Na szkoleniu Państwa Pracownicy zostaną zapoznani miedzy innymi z:

– przepisami prawa, w tym przepisami karnymi,
– przykładami odpowiedzialności pracownika w przypadku jego działań umyślnych i nieumyślnych na szkodę pracodawcy (związane z danymi),
– najczęstsze działania przestępców i mediów mające na celu wydobycie informacji,
– inne budujące świadomość jak np. handel danymi w Polsce.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane głównie dla firm i instytucji, które chcą podnieść poziom bezpieczeństwa oraz świadomość swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych, odpowiedzialności oraz zagrożeń, np.:
osoby przetwarzające dane osobowe (np. personel medyczny, pracownicy kadr, pracownicy mający kontakt z klientem i jego danymi , itp.), osoby przetwarzające dane osobowe jako Procesor (dane powierzone przez inny podmiot), użytkownicy systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe i/lub informacje/dane wrażliwe z punktu widzenia prowadzonej działalności.

Cel szkolenia:

1. Zbudowanie świadomości wśród pracowników- uświadomienie „wagi” informacji.
2. Uświadomienie potrzeby zastosowania zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych.
3. Zwiększenie uwagi pracowników na podatności i zagrożenia związane z ochroną danych.

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły prosimy o kontakt z:

Michał Geilke
Ekspert ds. bezpieczeństwa
GSM: +48 783 384 378
e-mail: m.geilke@orleccy.pl