SZKOLENIE OTWARTE – TERMIN 100%!:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (Vienna House Easy by Wyndham Katowice, Sokolska 24, 40-086 Katowice- zobacz jak dojechać.

– szkolenie dwudniowe stacjonarne.  

26-27.10.2023 r.
Czas trwania 2 x 6h zegarowych: od 9:00 do 15:00. Wolne miejsca: 0
.

 


1599 zł/netto – dwa dni. 

 

Materiały główne, materiały pomocnicze, imienne zaświadczenie o obyciu szkolenia oraz w wersji papierowej i elektronicznej, przykłady dokumentów, w szczególności: Polityka Bezpieczeństwa, rejestr czynności przetwarzania, umowę powierzenia oraz inne dokumenty zgodne ze szczegółowym planem szkolenia.

 

POBIERZ: PLAN SZKOLENIA
POBIERZ: UMOWA ZGŁOSZENIE

 

Drugi dzień szkolenia to autorskie ćwiczenia Case Study, opracowane przez Pana Michała Geilke i Pana Tomasza Cygana uwzględniające szacowanie ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotu danych.

Adresaci szkolenia: Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych (np. właściciele firm przetwarzających dane osobowe pracowników), Inspektorzy Ochrony Danych (przyszli IOD), „Kierownicy/Dyrektorzy/Managerowie” działów Human Resources, Przedsiębiorcy.

Szkolenie organizowane przez firmę należącą do:


PROWADZĄCY:


MICHAŁ GEILKE- Inspektor Ochrony Danych (pierwszy raz wyznaczony na ABI w 2003 roku w sklepie internetowym).

W latach 2006 do 2009 wdrażał Politykę Bezpieczeństw w ponad 50 sądach w całym kraju. Podczas prac szkolił między innymi sędziów z bezpieczeństwa informacji. W latach 2009-10 kierownik projektu SEKAP „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim” w kontekście bezpieczeństwa danych osobowych.

IOD grupy spółek korporacji międzynarodowej oraz spółek produkcyjnych o przeznaczeniu wojskowym. Doświadczony trener i wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach o z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, między innymi dla Wojska Polskiego.  Więcej… 

Michał Geilke-LinkedIn


I/LUB:

TOMASZ CYGAN- Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2005 roku z oceną bardzo dobrą. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację sądową, którą ukończył w roku 2008.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (aktualnie: ABI spółek korporacji międzynarodowej, Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych spółki produkcyjnej o przeznaczeniu wojskowym).

Od 2007 roku przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych, własności intelektualnej, prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Od 2010 roku prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Więcej… 

 


CEL SZKOLENIA- zdobycie praktycznych umiejętności z obszaru:

– Przygotowanie do pełnienia roli/ugruntowanie wiedzy Inspektora Ochrony Danych.
– Weryfikacji obowiązków spoczywających na ADO oraz ich nadzór.
– Zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami problemów wynikających z przepisów np.powierzenie danych osobowych, przetwarzanie CV, udostępnianie danych, prowadzenie dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa.
– Bezpieczeństwo danych np. weryfikacja zabezpieczeń, kontrola dostępu do danych osobowych.

Szkolenie obejmuje „Test Wiedzy” oraz ankiety oceny szkolenia (dobrowolne).

PLAN SZKOLENIA
UMOWA ZGŁOSZENIE

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt:

Iwona Orlecka
Opiekun klienta

GSM 508 144 794
e-mail: iwona@orleccy.pl