SZKOLENIE OTWARTE:www_tablica_info

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI – szkolenie dwudniowe.
KATOWICE 12-13.01.2017 r.
Szkolenie w tym terminie odbędzie się!

Centrum Szkoleniowe Europrofes 40-095 Katowice, ul. Stawowa 6 – zobacz gdzie jest sala szkoleniowa!

Pozostałe wolne miejsca: BRAK MIEJSC.
Do pobrania: PLAN SZKOLENIA i UMOWA ZGŁOSZENIE

CENA: 949 zł netto.
Czas trwania 2x7h zegarowych: od 9:00 do 16:00.

Na szkoleniu omawiane są w formie ćwiczeń również rozporządzenia dotyczące pracy ABI, które weszły w życie 26 i 30 maja 2015 r.:

– rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych,

– rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji,

oraz:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY- ogólne rozporządzenie o ochronie danych wchodzące do stosowania 25 maja 2018 r.

Adresaci szkolenia: Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych (np. właściciele firm przetwarzających dane osobowe pracowników), Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (wyznaczeni oraz przyszli ABI), „Kierownicy/Dyrektorzy/Managerowie” działów Human Resources, Przedsiębiorcy.


PROWADZĄCY:


mg_orleccyMICHAŁ GEILKE- Administrator Bezpieczeństwa Informacji (aktualnie: ABI grupy spółek korporacji międzynarodowej, ABI/Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych spółek produkcyjnych o przeznaczeniu wojskowym). Doświadczony trener i wykładowca na licznych seminariach ( w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, między innymi dla Wojska Polskiego.

Współautor publikacji:
”Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem informatycznym” ”- wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. 2011 ISBN 978-83-62723-16-4,
„”Tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2014″” ”- wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. 2015 ISBN 978-83-64512-62-9.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytor Norm: ISO 27001 i ISO 9001/AQAP.

Biegły sądowy w dziedzinach:

„Informatyka” : w zakresie bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych oraz ochrona danych w systemach teleinformatycznych”
„Wideopiractwo” : w zakresie przerabianie fotografii cyfrowej, manipulacja metadanymi fotografii cyfrowej, naruszenie praw do wizerunku oraz bezpieczeństwo multimediów.


Tomasz CyganTOMASZ CYGAN-  Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2005 roku z oceną bardzo dobrą. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację sądową, którą ukończył w roku 2008.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (aktualnie: ABI spółek korporacji międzynarodowej, Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych spółki produkcyjnej o przeznaczeniu wojskowym).

Od 2007 roku przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych, własności intelektualnej, prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Od 2010 roku prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji książkowych, w tym  między innymi „Podręcznika Administratora Bezpieczeństwa Informacji”, współautorem „Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym” oraz „Tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2014”.

Współautor bloga „Ochrona Danych Osobowych Blog informacyjno – edukacyjny” – www.odo.com.pl.

Uczestnik licznych konferencji związanych z ochroną danych osobowych.

Audytor wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2014-12.


ZOBACZ WYWIAD Z NASZYMI TRENERAMI:


szkolenie_1

Uczestnicy otrzymają miedzy innymi: materiały główne, materiały pomocnicze, imienny Certyfikat oraz w wersji elektronicznej przykłady dokumentów: przykładowa Polityka Bezpieczeństwa, upoważnienie do przetwarzania danych, wykaz zbiorów danych, zapisy umów powierzenia i poufności, oraz inne dokumenty zgodne ze szczegółowym planem szkolenia.

CEL SZKOLENIA- zdobycie praktycznych umiejętności z obszaru:

– Przygotowanie do pełnienia roli/ugruntowanie wiedzy Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
– Weryfikacji obowiązków spoczywających na ADO oraz ich nadzór.
– Zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami problemów wynikających z przepisów np.powierzenie danych osobowych, przetwarzanie CV, udostępnianie danych, prowadzenie dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa.
– Bezpieczeństwo danych np. weryfikacja zabezpieczeń, kontrola dostępu do danych osobowych.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
– PLAN SZKOLENIA
– UMOWA ZGŁOSZENIE

Możliwość otrzymania certyfikatu od niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego funkcjonującej na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Możliwe zwolnienie z VAT. Szkolenie obejmuje „Test Wiedzy” oraz ankiety oceny szkolenia (dobrowolne).

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt:

Michał Geilke
Ekspert ds. bezpieczeństwa
GSM: +48 783 384 378
e-mail: m.geilke@orleccy.pl