Firma Orleccy – bezpieczeństwo i edukacja powstała w 2010 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie instytucji publicznych jak i przedsiębiorstw na usługi związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych.

Od tego czasu nasza firma współpracowała z wieloma firmami i instytucjami w całej Polsce!

Kilka faktów z życia naszej firmy:

  • od 2003 roku zajmujemy się zawodowo ochroną danych osobowych;
  • rokrocznie przeprowadziliśmy ponad 300 godzin szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;
  • przeprowadziliśmy 41 dużych audytów ochrony danych osobowych w spółkach i grupach spółek zatrudniających ponad tysiąc pracowników;
  • prowadzimy outsourcing funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,a od 26 maja 2018 r. Inspektora ochrony Danych w kilku instytucjach, między innymi w spółkach Grupy FCA czy PGZ.
  • opublikowaliśmy przez ten czas ponad 266 artykułów, analiz, broszur i książek dotyczących ochrony danych osobowych;
  • wystąpiliśmy na kilkunastu konferencjach i kongresach dotyczących ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji;

Dziękujemy Państwu za okazane zaufanie oraz za byłą, aktualna i przyszłą współpracę.

Poznaj nas dokładniej!

Z poważaniem,

Michał Geilke
Właściciel firmy Orleccy – bezpieczeństwo i edukacja