Inspektor Ochrony Danych

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy o danych kontaktowych naszego Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych:
Pan Tomasz Cygan
E-mail: t.cygan@orleccy.pl