Nasza firma prowadzi szkolenia z zakresu “Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Szkolenia organizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. Projekt „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Related Post

Współpraca z Uniwersytetem...

Zapraszam na studia podyplomowe „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” ...

Orleccy z Certyfikatem SUS...

Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i...

“Kompetentni Pracownicy...

Nasza firma realizuje szkolenie “Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo...

Szkolenie “Inspektor...

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie “Inspektor Ochrony Danych” w dniach 08-09...

Cyberprzestępca- jak...

Kolejne udane szkolenie tym razem z zakresu szeroko rozumianej Cyberprzestępczości....

Nowe referencje

Ochrony danych osobowych to zagadnienie które bardzo często wychodzi poza ramy RODO....