Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Nasza firma prowadzi szkolenia z zakresu “Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Szkolenia organizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. Projekt „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.