Nowe szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych!

Nasza firma wprowadza nowe szkolenia (również dofinansowane) z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Szkolenia będą prowadzone w następujący tematach:

  • Szkolenie dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratorów niejawnych systemów TI.
  • Szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w świetle przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Zapraszamy!