Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Dzień 9 grudnia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, ustanowiony na mocy  rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 października 2003 roku i upamiętnia ratyfikację przez Państwa – Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji, która odbywała się w dniach 9-11 grudnia 2003 roku w Meridzie, w północnym Meksyku.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. aktywnie włączając się w działania związane z przeciwdziałaniem korupcji zorganizował prelekcję o przepisach antykorupcyjnych oraz metodach przeciwdziałania korupcji oraz etyce w biznesie.

Prelekcje wygłosili między innymi Administrator Bezpieczeństwa Informacji Pan Michał Geilke – reprezentujący naszą firmę (Orleccy – Bezpieczeństwo i Edukacja). Tytuł prelekcji: Etyka w biznesie.

Źródło: Strona internetowa spółki-  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o.