Wspieramy Dzieciaki!

Wsparliśmy lub nadal wspieramy Innych! Co roku nasza firma przekazuje środki finansowe na zakup niezbędnych rzeczy dla: przedszkoli, domów dziecka, fundacji i stowarzyszeń.

Przykładowe podziękowania:

dom_dziecka sloneczko