Usługi Dofinansowane

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)”,którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników.

Z dniem 25 sierpnia Rejestr Usług Rozwojowych dostępny na portalu inwestycjawkadry.pl został zastąpiony przez Bazę Usług Rozwojowych. Nasza lista usług z możliwością dofinansowania znajduje się TUTAJ.

Rozstrzygnięto konkurs na Operatora PSF w województwie śląskim! Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 znajduje się TUTAJ.

Jednym z operatorów został Fundusz Górnośląski S.A. do którego już teraz można się zgłosić!

Jak możesz uzyskać dofinansowanie? W tej chwili trwają przygotowania do ogłoszenia naboru. Informacje już wkrótce na stronie internetowej FUNDUSZU. Jednak nie musisz czekać – już dziś zgłoś się do Funduszu Górnośląskiego!