Ochrona Danych Osobowych

ochrona danych osobowychOchrona danych osobowych to zagadnienie które wymaga od nas znajomości przepisów prawa, dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem tych danych czy też sposobów i możliwości ich wykorzystania.

Z jednej strony mamy do czynienia z prawami osób fizycznych, których dane dotyczą (por. rozdział 4 ustawy – „prawa osób, których dane dotyczą” ), z drugiej jednak to na administratorze danych ciążą rozmaite obowiązki określone w przepisach ustawy. Tytułem przykładu można wskazać na obowiązki o charakterze informacyjnym (art. 24, art. 25, art. 32 – 35 uodo), zapewnienie realizacji zasad przetwarzania danych osobowych (art. 26 uodo) czy też zapewnienie dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (art. 23 i 27 uodo).

Wydaje się jednak, że pierwszorzędną rolę wśród nich przyznać należy obowiązkom wiążącym się bezpośrednio z problematyką zabezpieczenia danych osobowych. Dodatkowo Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma spore prawa i obowiązki jeśli chodzi o kontrolowanie instytucji pod kątem spełnienia wymogów uodo.

Nasi specjaliści służą Państwu pomocą w zakresie:

Nasze prace wykonywane są przez doświadczonych ekspertów, którzy swoją wiedzę i umiejętności zdobywali między innymi w pracach dla Wojska Polskiego, sądów, urzędów pracy, miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz dla polskich i międzynarodowych koncernów.

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły prosimy o kontakt z:

Michał Geilke
Ekspert ds. bezpieczeństwa
GSM: +48 783 384 378
e-mail: m.geilke@orleccy.pl