Jesteśmy z Państwem już 7 LAT!

Firma Orleccy – bezpieczeństwo i edukacja powstała w 2010 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie instytucji publicznych jak i przedsiębiorstw na usługi związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych.

Od tego czasu nasza firma współpracowała z wieloma firmami i instytucjami w całej Polsce!

Kilka faktów z życia naszej firmy:

  • od 2003 roku zajmujemy się zawodowo ochroną danych osobowych;
  • rokrocznie przeprowadziliśmy po 300 godzin szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;
  • przeprowadziliśmy 21 dużych audytów ochrony danych osobowych w spółkach i grupach spółek zatrudniających ponad tysiąc pracowników;
  • prowadzimy outsourcing funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilku instytucjach, między innymi: urzędzie miasta, firmie produkcyjnej i klubie sportowym;
  • opublikowaliśmy przez ten czas ponad 211 artykułów, analiz, broszur i książek dotyczących ochrony danych osobowych;
  • wystąpiliśmy na kilkunastu konferencjach i kongresach dotyczących ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji;

Dziękujemy Państwu za okazane zaufanie oraz za byłą, aktualna i przyszłą współpracę.

Poznaj nas dokładniej!

Z poważaniem,

Michał Geilke
Właściciel firmy Orleccy – bezpieczeństwo i edukacja