JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH

Firma Orleccy- bezpieczeństwo i edukacja przetwarza następujące jawne zbiory danych w rozumieniu art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych:

I. KONTRAHENCI (wpis dnia 15.06.2015 r.):

 1. Administratora Danych: Orleccy- bezpieczeństwo i edukacja Michał Geilke, Rodzinna 12/3, 41-500 CHORZÓW NIP: 643 164 77 32, REGON: 241728947;
 2. Dane ze zbioru są powierzane: dane ze zbioru powierza się do przetwarzania innemu podmiotowi, jego oznaczenie i adres siedziby są udostępnione do przeglądania w siedzibie administratora danych;
 3. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych;
 4. Cel przetwarzania danych w zbiorze: prowadzenie działalności gospodarczej;
 5. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dane pracowników firm współpracujących;
 6. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do korespondencji, wynagrodzenie, zakres prac, numer konta bankowego, NIP, PESEL, e-mail, telefon, wizerunek;
 7. Sposób zbierania danych do zbioru: od osób, których dane dotyczą oraz innych źródeł;
 8. Dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: NIE;
 9. ZMIANY W ZBIORZE: BRAK;

II. CZYTELNICY FIRMOWEGO BLOGA (wpis dnia 22.10.2015 r.):

 1. Administratora Danych: Orleccy- bezpieczeństwo i edukacja Michał Geilke, Rodzinna 12/3, 41-500 CHORZÓW NIP: 643 164 77 32, REGON: 241728947;
 2. Dane ze zbioru są powierzane: dane ze zbioru powierza się do przetwarzania innemu podmiotowi, jego oznaczenie i adres siedziby są udostępnione do przeglądania w siedzibie administratora danych;
 3. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych;
 4. Cel przetwarzania danych w zbiorze: prowadzenie firmowego bloga, rozpowszechnianie wiedzy na temat ochrony danych osobowych;
 5. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: osoby fizyczne komentujące artykuły na blogu oraz zadające pytania poprzez bloga;
 6. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: pseudonim (nick), numer IP, adres poczty elektronicznej;
 7. Sposób zbierania danych do zbioru: od osób, których dane dotyczą;
 8. Dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: NIE;
 9. ZMIANY W ZBIORZE: BRAK;

III. UCZESTNICY SZKOLEŃ (wpis dnia 22.10.2015 r.):

 1. Administratora Danych: Orleccy- bezpieczeństwo i edukacja Michał Geilke, Rodzinna 12/3, 41-500 CHORZÓW NIP: 643 164 77 32, REGON: 241728947;
 2. Dane ze zbioru są powierzane: dane ze zbioru powierza się do przetwarzania innemu podmiotowi, jego oznaczenie i adres siedziby są udostępnione do przeglądania w siedzibie administratora danych;
 3. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, art. 81 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych;
 4. Cel przetwarzania danych w zbiorze: Prowadzenie szkoleń;
 5. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:  uczestnicy szkoleń organizowanych przez administratora danych.
 6. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do korespondencji, numer konta bankowego, NIP, e-mail, telefon, wizerunek;
 7. Sposób zbierania danych do zbioru: od osób, których dane dotyczą;
 8. Dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: NIE;
 9. ZMIANY W ZBIORZE: BRAK;