Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa InformacjiAdministrator Bezpieczeństwa Informacji jest bardzo ważną funkcją w każdej Instytucji. Jego dobra praca jest mierzona incydentami i konsekwencjami, które nie wystąpią dzięki jego działaniom.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w dużym stopniu wspiera instytucje pod kątem inwentaryzacji aktywów, wykorzystaniu zasobów instytucji czy spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Nasi pracownicy natomiast spełniają przyszłe wymagania co do osób pełniących funkcję ABI, a są to między innymi wymagania:

 • posiadania pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiadania odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych.

Więcej na temat wymagań  znajdą Państwo w naszym artykule „Nowy ABI”.

Nasza oferta obejmuje oddelegowanie w roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji osoby której osiągnięcia i doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych były zdobywane w kilkunastu zróżnicowanych instytucjach.

outsourcing funkcji administratora bezpieczeństwa informacji

Zakres outsourcingu Administratora Bezpieczeństwa Informacji zawsze jest ustalany Indywidualnie i może obejmować:

 • Prowadzenie audytów bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Bieżący nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych zgodnym z przepisami prawa.
 • Sprawowanie nadzoru nad upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych.
 • Stworzenie i aktualizację wykazu zbiorów danych osobowych.
 • Nadzór nad odpowiednią dokumentacją (Polityka Bezpieczeństwa).

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły prosimy o kontakt z:

Michał Geilke
Ekspert ds. bezpieczeństwa
GSM: +48 783 384 378
e-mail: m.geilke@orleccy.pl


 

Warto Wiedzieć:

 • Pan Michał Geilke jak i Pan Tomasz Cygan spełniają wszystkie wymagania dotyczące Inspektora Ochrony Danych Osobowych opisane w Artykule 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego– ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
  Zobacz rozporządzenie…
 • Przepisy znajdziemy w Rozdziale 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji wskazany jest w art. 36 a. 
  Zobacz ustawę…